Strona główna

OLR Poland, wyniki na żywo z wielu gołębników

Regulamin / Regilations

2023-01-03 08:03

Dodano Aneks do regulaminu. Aneks nie wnosi żadnych istotnych zmian do już istniejącego regulaminu względem opłat, lotów itp... Jest to dodatkowa dobrowolna kategoria dla uczestników biorących udział na MWG Małopolska, którzy przez szereg lat wysyłają swoje ptaki na MWG Małopolska. Ta zmiana daje możliwość pokazania swojej hodowli / gołębnika, że jest ustabilizowana / na wysokim poziomie lotowo - rozpłodowym.
Powtórzę - Aneks nie wnosi żadnych istotnych zmian dla obecnych uczestników, zapraszam do zapoznania się z nim.


------------------

An appendix to the regulations has been added. The annex does not introduce any significant changes to the existing regulations on fees, flights, etc. It is an additional voluntary category for MWG Małopolska participants who have been sending their birds to MWG Małopolska for many years. This change gives you the opportunity to show your breeding / loft that it is stabilized / at a high level of racing and breeding.
I repeat - the Annex does not introduce any significant changes for existing participants, I invite you to familiarize yourself with it.